logo

HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2021: "CÔNG CỤ TOÁN – THỐNG KÊ HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH"

08/10/2021

Hôm nay, ngày 08/10/2021, Khoa Toán - Thống kê Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đăng cai tổ chức hội thảo quốc gia "CÔNG CỤ TOÁN – THỐNG KÊ HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH"

Nằm tăng cường trao đổi và hợp tác về nghiên cứu khoa học theo hướng hàn lâm và ứng dụng giữa các trường Đại học có giảng dạy các chuyên ngành về Toán và thống kê; cũng như hướng đến mục tiêu giới thiệu các công cụ Toán – Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế và tài chính, Khoa Toán – Thống kê_Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; Khoa Toán kinh tế_Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Khoa Thống kê_Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; khoa Thống kê Tin học_Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Khoa Toán – Thống kê_Trường Đại học Quy Nhơn  đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Công cụ Toán – Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế - tài chính” lần 3 năm 2021.

 

 GS. TS. Nguyễn Trọng Hoài, Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM,  Tổng biên tập tạp chí Kinh tế và Kinh doanh châu Á, phát biểu khai mạc hội thảo

 

Phiên toàn thể gồm 2 bài báo cáo

Báo cáo số 01 với Chủ đề: Nonparametric density estimation by B-spline duality 

Người báo cáo: Asst. Prof. Duy Nguyễn (Marist College, US). His research interests include Applied probability/statistics, financial mathematics, and stochastic control. 

 

Báo cáo số 02 với Chủ đề:  Machine Learning and Land Values

        Người trình bày: Asst. Prof. Erik Johnson (University of Alabama, US) . His research interests include Urban, Real Estate,  Regional and Public Finance Economics.

Phiên song song gồm 4 phiên

Phiên số 1.  Giới thiệu một số công cụ toán và thống kê (Chủ trì: PGS. TS. Lê Công Trình (Trường Đại học Quy Nhơn) 

Tác giả Phạm Trí Cao trình bày nghiên cứu: Phân tích cụm dựa trên mô hình

Phiên 02: Ứng dụng toán trong phân tích kinh tế - tài chính (Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Thế (Khoa Toán kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tác giả Hoàng Thị Diễm Hương trính bày nghiên cứu Co-moments between Oil prices, Exchange rate, and Vietnamese stock market: an empirical study based  on wavelet coherence analysis

Phiên 3: Ứng dụng thống kê trong phân tích kinh tế - tài chính (Chủ trì: : PGS. TS. Trần Thị Bích )

Phiên 04: Ứng dụng công cụ toán và thống kê trong quản trị và các lĩnh vực khác (Chủ trì: TS. Lê Dân (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng)

 

Nhóm tác giả Cao Quốc Quang, Trần Thị Thanh Hương, Phạm Ngọc Yến trình bày nghiên cứu Tác động của Du lịch đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Nhóm tác giả Phạm Quang Tín, Phạm Uyên Phương Thảo, Nguyễn Minh Hải trình bày nghiên cứu Đo lường tác động cùa Covid-19 đến hành vi mua sắm trực tuyến của người dân Tp. Đà Nẵng

Trao giải bài báo hay nhất

Hội thảo bế mạc

Kỷ yếu hội thảo sẽ được xuất bản và đăng trên website: http://hoithaottk.ueh.edu.vn

......

Khoa Toán - Thống kê