logo

Hội thảo quốc tế về "Phương pháp Thống kê và Kinh tế lượng - Ứng dụng trong Kinh tế và Tài chính"

24/01/2019

Trong ngày 22/01/2019, Hội thảo quốc tế với chủ đề "Phương pháp Thống kê và Kinh tế lượng - Ứng dụng trong Kinh tế và Tài chính" (ESMAEF2019) lần thứ nhất đã diễn ra tại cơ sở A trường Đại học Kinh Tế TPHCM– 59C Nguyễn Đình Chiểu.

Hội thảo được tổ chức bởi Khoa Toán – Thống kê và Khoa Kinh tế -  Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp cùng khoa Thống kê -Tin học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, khoa Toán kinh tế và khoa Thống kê - Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hội thảo hướng đến giới thiệu và trình bày các công cụ nghiên cứu định lượng liên quan đến các phương pháp thống kê và kinh tế lượng cũng như ứng dụng các công cụ định lượng này trong nghiên cứu kinh tế và tài chính. Hội thảo cập nhật các công cụ định lượng hiện đại đang được các nhà nghiên cứu trên thế giới sử dụng cũng như xu hướng ứng dụng các công cụ này để giải quyết các vấn đề đương đại ở Việt Nam và trên thế giới.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hoài phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo ESMAEF2019 gồm các phiên toàn thể và các phiên song song. Các phiên toàn thể diễn ra trong đầu buổi sáng và đầu buổi chiều ngày 22/01/2019 với bài trình bày của ba diễn giả: Dr Eric T. Stuen từ đại học Idaho, Mỹ - Dr. Erik Johnson từ đại học Alabama, Mỹ và Dr. Hoàng Trung Nam đến từ đại học Kinh Tế TPHCM và đại học New England, Úc.

Dr Eric T. Stuen trình bày tại phiên toàn thể

Dr. Hoàng Trung Nam trình bày tại phiên toàn thể

Dr. Erik Johnson trình bày tại phiên toàn thể

Trong lần đầu tiên tổ chức, hội thảo ESMAEF2019 đã nhận được gần 70 bài bào và chọn ra hơn 20 bài để trình bày tại các phiên song song. Các bài báo đề cập đến các phương pháp thống kê – kinh tế lượng mới, ứng dụng các phương pháp kinh tế lượng và thống kê trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế, quản trị, thương mại…

Đến với Hội thảo, các nhà nghiên cứu có cơ hội chia sẻ và cập nhật, tiếp cận những kiến thức mới về kinh tế lượng, về thống kê. Hội thảo cũng là nơi gặp gỡ giao lưu và chia sẻ những cơ hội hợp tác về học thuật, nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện các cá nhân và các tổ chức xây dựng các mối liên kết và hợp tác cùng phát triển trong tương lai.