logo

Khoa Toán - Thông kê nhận bằng khen CĐCS đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019 - 2020

30/12/2020

Ngày 29/12/2020 Hội nghị Công đoàn trường ĐH Kinh tế TP.HCM giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022

Khóa Toán - Thống kê vinh dự được nhận bằng khen CĐCS đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019 - 2020.