logo

PGS TS LÊ XUÂN TRƯỜNG - TẤM GƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TIÊU BIỂU CỦA KHOA TOÁN THỐNG KÊ

01/03/2017

Tính đến thời điểm đầu năm 2017, PGS TS Lê Xuân Trường đã có trên 30 bài nghiên cứu công bố quốc tế, trong đó có nhiều tạp chí uy tín thuộc hệ thống ISI như Journal of Nonlinear and Convex Analysis, Electronic Journal of Differential Equations, Applied Mathematics and Computation, Fractional Calculus and Applied Analysis ...

PGS TS Lê Xuân Trường tốt nghiệp trường Đại học Sư Phạm năm 2000, nhận học vị Tiến sĩ Toán học tại trường Đại học khoa học Tự nhiên năm 2009 và hiện đang công tác tại bộ môn Toán Cơ Bản, khoa Toán - Thống kê.   Tính đến thời điểm đầu năm 2017, PGS TS Lê Xuân Trường đã có trên 30 bài nghiên cứu công bố quốc tế, trong đó có nhiều tạp chí uy tín thuộc hệ thống ISI như Journal of Nonlinear and Convex Analysis, Electronic Journal of Differential Equations, Applied Mathematics and Computation, Fractional Calculus and Applied Analysis. 

Năm 2016, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước đã quyết định công nhận học vị Phó Giáo sư đối với TS Lê Xuân Trường. Đây là một sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành quả mà TS Lê Xuân Trường đã đạt được. 

-----------

Tr Anh