logo

Phân tích dữ liệu với SPSS

24/12/2014

Phân tích dữ liệu với SPSS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

KHOA TOÁN THỐNG KÊ & KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN THỐNG KÊ – PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ NCƯD VỀ KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

HÀNG THÁNG CÁC LỚP

Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định lượng với SPSS

Phân tích dữ liệu đa biến

Kỹ thuật nghiên cứu thị trường

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS, Stata, Eviews

Bồi dưỡng giáo viên có nhu cầu giảng dạy các môn: Nguyên lý thống kê, Xác suất thống kê, Phân tích dữ liệu, Kinh tế lượng …

Kế toán doanh nghiệp (Kế toán tài chính) thực hành

Kế toán tài chính nâng cao

Bồi dưỡng kế toán trưởng

Bồi dưỡng kiến thức theo chuyên đề (Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kiểm toán)

Ghi danh và tìm hiểu chi tiết tại số: 91 đường 3/2, Quận 10, TP.HCM – ĐT: (08) 38399047 hoặc P.209, 59C Nguyễn Đình Chiểu P6 Q3, TP.HCM - ĐT: (08) 38243064 - 38244544

Chuyên đề

 

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI SPSS TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

 

1. Mục tiêu chuyên đề:

Chuyên đề này nhằm trang bị cho người tham dự năng lực phân tích dữ liệu nghiên cứu với phần mềm thống kê SPSS. Kết thúc chuyên đề người tham dự sẽ sử dụng được những công cụ phổ biến của SPSS phục vụ cho việc phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - kinh doanh và các lĩnh vực khác, trong đó chú trọng đến phân biệt và sử dụng các công cụ thống kê thích hợp với điều kiện dữ liệu đang có, đọc hiểu kết quả kết xuất từ máy tính.

2. Đối tượng tham gia:

-       Học viên cao học tất cả các ngành cần nắm chắc kỹ thuật phân tích cơ bản nhất trong nghiên cứu định lượng để thực hiện thành công luận văn.

-       Sinh viên năm 3 hay năm 4 bậc cử nhân muốn nắm vững các công cụ thống kê cơ bản nhất trong nghiên cứu định lượng để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp.

-       Cán bộ nhân viên nghiên cứu muốn thành thạo các kỹ thuật phân tích dữ liệu phục vụ cho các nghiên cứu ứng dụng trong thực tế tại đơn vị.

3. Điều kiện tham dự chuyên đề:

-       đã tham dự khóa học PP nghiên cứu khoa học ở bậc Cử nhân/Cao học, và Thống kê căn bản/thống kê ứng dụng ở bậc cử nhân/cao học, hoặc đã có kiến thức căn bản về phương pháp nghiên cứu và các phương pháp thống kê.

-       đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học/đề tài tốt nghiệp (có ý tưởng nghiên cứu cụ thể hoặc tốt hơn là đã có đề cương nghiên cứu với mục tiêu cụ thể, tốt hơn là có một mô hình nghiên cứu rõ ràng), muốn sử dụng các công cụ thống kê và phần mềm máy tính hỗ trợ cho phân tích dữ liệu nghiên cứu.

-       có những kiến thức căn bản về máy tính (MS Word, Excel).

4. Nội dung chi tiết:

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

1. Giới thiệu phân tích dữ liệu

1. Quy trình nghiên cứu

2. Các khái niệm căn bản trong phân tích dữ liệu: thang đo, loại dữ liệu, mã hóa dữ liệu.

2. Giới thiệu chương trình máy tính SPSS

4

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho phân tích

1. Đơn vị phân tích và tổ chức dữ liệu

2. Tạo khuôn, nhập liệu, ghép dữ liệu

3. Làm sạch dữ liệu

3

3. Tóm tắt và trình bày dữ liệu (thống kê mô tả)

1. Bảng thống kê

2. Biểu đồ và đồ thị

5

4. Phân tích đơn biến

1. Khuynh hướng tập trung, độ phân tán và hình dáng của phân phối

2. Chuẩn hóa dữ liệu

3. Kiểm định trung bình

2

5: Phân tích 2 biến

1. Liên hệ giữa hai biến, trường hợp dữ liệu định danh

2. Liên hệ giữa hai biến, trường hợp dữ liệu thứ bậc

3. Liên hệ giữa hai biến trường hợp dữ liệu định lượng, kiểm định t

4

6. Phân tích phương sai (ANOVA)

1. Phân tích phương sai

2. Phân tích chuyên sâu trong phân tích phương sai

3. Trường hợp phương sai không đồng đều, không có PP chuẩn

4

7. Hồi quy

1. Hồi quy đơn tuyến tính

2. Hồi quy bội tuyến tính

3. Hồi quy với biến độc lập định tính

4. Các vi phạm giả thiết trong hồi quy tuyến tính

8

8. Đánh giá độ tin cậy của thang đo

1. Chi tiết hóa khái niệm nghiên cứu và xây dựng thang đo lường

2. Thang đo nhiều chỉ báo

3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo nhiều chỉ báo- Cronbach Alpha

2

9. Phân tích nhân tố

1. Mô hình phân tích nhân tố

2. Tiến hành phân tích nhân tố, xoay nhân tố

3. Giải thích kết quả, đặt tên nhân tố

4. Tính trị số nhân tố

5. Sử dụng kết quả phân tích nhân tố

4

10. Xem xét nghiên cứu điển hình, ôn tập, giải đáp các thắc mắc

Trình bày cách phân tích dữ liệu và kiểm định mô hình của một hay hai nghiên cứu điển hình, những vấn đề thường vướng mắc khi thực hiện một đề tài nghiên cứu.

4

Cộng

40

Ghi chú:

-       Chuyên đề này giới thiệu công cụ máy tính hỗ trợ cho phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định lượng mang tính học thuật hay ứng dụng, đó là phần mềm xử lý thống kê SPSS, không phải là chuyên đề về Phương pháp nghiên cứu khoa học hay chuyên đề về Phương pháp Thống kê. Vì vậy, nếu cần tìm hiểu về PP nghiên cứu hãy tham khảo Thọ & Trang (2007a, 2007b), cần tìm hiểu về các PP thống kê hãy tham khảo Trọng và Ngọc (2008). Tuy nhiên trong quá trình trình bày chuyên đề, người hướng dẫn, tùy theo điều kiện thời gian, sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn những điểm cơ bản của phương pháp nghiên cứu và các phương pháp thống kê có liên quan để giúp người tham dự nắm được phương pháp và kỹ thuật nhằm mục tiêu thực hiện thành công đề tài nghiên cứu định lượng cụ thể trong tương lai.

-       Người hướng dẫn có thể điều chỉnh lại số lượng nội dung, cấu trúc, thứ tự, hay lịch trình của chuyên đề theo điều kiện thực tế và yêu cầu của số đông người tham dự.

5. Tài liệu:

Tài liệu chính:

[1]   Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS – tập 1 và 2, NXB Hồng Đức.

[2] Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh tế - Xã hội, Nhà Xuất Bản Thống Kê.

Các tài liệu tham khảo:

[3] Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2007b), Nghiên cứu thị trường, TPHCM: NXB ĐH Quốc gia TPHCM.

[4] Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học trong Kinh Doanh, thiết kế và thực hiện, Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội.

[4] Raymond Kent (2001), Data Construction and Data Analysis for Survey Research, Palgrave.

[5] Một số cơ sở dữ liệu nghiên cứu đã thực hiện trong thực tế sẽ cung cấp trong quá trình học để thực tập.

6. Tổ chức lớp

-       Lớp nhỏ: 15 học viên

-       Phòng học máy lạnh

-       Địa điểm:               Khoa Toán - Thống Kê, Trường ĐH kinh Tế TPHCM

số 91 đường 3 tháng 2, quận 10, TPHCM

7. Báo cáo viên:

-       Hoàng Trọng, GV Khoa Toán - Thống Kê, ĐH Kinh Tế TPHCM

-       Chu Nguyễn Mộng Ngọc, GV Khoa Toán - Thống Kê, ĐH Kinh Tế TPHCM

8. Học phí: 1.500.000 đồng/người

-      Giảm 10% học phí cho sinh viên đại học và học viên cao học, cho các học viên đăng ký theo nhóm từ 15 học viên trở lên.

-       Trung tâm có nhận mở lớp học tại đơn vị có nhu cầu, chi phí theo thỏa thuận

9. Yêu cầu đối với người tham dự

-       Tham dự đầy đủ các buổi học,

-       Đọc trước tài liệu trước khi dự giờ và làm thực hiện các bài tập

-       Cài đặt chương trình SPSS phiên bản 11.5, 15.0, 16.0, 18.0 hay 20.0 (trung tâm hỗ trợ cài đặt chương trình)

 

10. Liên hệ:

VP ghi danh:    Khoa Toán – Thống Kê, P.209, 59C Nguyễn Đình Chiểu P6 Q3, TP.HCM - ĐT: (08) 38243064 - 38244544;  hoặc số 91 đường 3/2, Quận 10, TPHCM - Tel: 38399047, gặp Cô Hằng (0983141467)

Đường dây nóng:         Giám đốc trung tâm, thầy Hà Văn Sơn (0918137001)