logo

Seminar chủ đề "Phương pháp Ước lượng khu vực nhỏ (Small area estimation – SAE)"

27/05/2024

Ước lượng cho khu vực nhỏ (small area estimation - SAE) là các phương pháp nhằm ước lượng các chỉ số thống kê cho các khu vực địa lý hay nhóm dân số. Thông thường các chỉ số thống kê kinh tế xã hội như tỷ lệ nghèo đói hay thu nhập bình quân được ước lượng từ số liệu chọn mẫu. Việc suy rộng ước lượng cho các khu vực nhỏ như tỉnh hay huyện sẽ không đảm bảo tính chính xác. Ước lượng trực tiếp sẽ có sai số lớn do mẫu nhỏ. Phương pháp SAE kết hợp thông tin và số liệu phụ trợ từ các cuộc điều tra dân số, đăng ký, không gian địa lý dữ liệu hoặc các cuộc điều tra lớn khác để đưa ra ước tính có mức độ chính xác cao hơn. 

ThS Trần Hà Quyên báo cáo tại seminar

Đây là nội dung mà ThS. Trần Hà Quyên đã báo cáo trong buổi seminar giới thiệu phương pháp uớc lượng cho khu vực nhỏ (small area estimation - SAE) tại B1-308 vào chiều ngày 23 tháng 5 năm 2024. 

Ngoài ra, tại buổi seminar, ThS Trần Hà Quyên cũng giới thiệu một số ứng dụng của phương pháp SAE như thiết lập bản đồ nghèo, uớc lượng tỷ lệ nghèo ở cấp huyện và xã để giúp nâng cao hiệu quả của các chương trình trợ giúp, xác định các khu vực có mức độ tiếp cận nước sạch thấp, xác định các khu vực có tỷ lệ nghèo đa chiều trẻ em cao; xác định các khu vực có tỷ lệ mất an ninh lương thực cao...

Các thành viên tham gia seminar cũng đã thảo luận về các phần mềm hỗ trợ thực hiện ước lượng., tiềm năng ứng dụng của phương pháp SAE trong nghiên cứu,  và định hướng đưa vào chương trình giảng dạy.

Tài liệu về phương pháp SAE có thể tham khảo tại đường dẫn sau: link

Một số hình ảnh của buổi seminar:

ThS Hoàng Trọng giới thiệu nội dung seminar và giới thiệu diễn giả

 

Các thành viên theo dõi nội dung báo cáo

 

Các thành viên tham gia chụp hình lưu niệm

 

 

---

Tr Anh