logo

Seminar lúc 8h30 Thứ Năm ngày 10/5/2018 tại VPK Toán - Thống kê. Chủ đề: Lập mô hình trong tài chính và Bảo hiểm

05/05/2018

  • Chủ đề : Lập mô hình trong tài chính và bảo hiểm
  • Người trình bày: ThS Phạm Trí Cao
  • Thời gian: 8h30 Thứ Năm ngày 10/5/2018
  • Địa điểm : VPK-TTK