logo

Seminar tại khoa Toán - Thống kê với GS. Nguyễn Hoàng Minh (Professor at Sorbonne Université, Paris, France)

02/10/2023

Vào lúc 10h30 ngày 02 tháng 10 năm 2023 tại phòng B1-1001 của cơ sở B trường Đại học Kinh tế TP.HCM, GS.  Nguyễn Hoàng Nguyên - GS Toán tại  Sorbonne Université, Paris, France - đã có bài nói về đề tài "Decay for the nonlinear KdV equations at critical lengths" tại buổi seminar với khoa Toán - Thống kê (UEH - CTD). 

Bài nói của GS. Nguyễn Hoàng Minh đề cập đến sự "phân rã" (decay) của phương trình KdV phi tuyến trong một khoảng bị chặn với điều kiện biên Dirichlet và điều kiện biên Neumann. Trong bài trình bày,  GS. Nguyễn Hoàng Minh cũng đã đề cập đến phương trình Korteweg-De Vries (KdV), điều khiển hệ thống KdV, khả năng kiểm soát so với các thuộc tính decay, và đặc tính decay của hệ thống KdV trong khoảng thời gian tới hạn. Kết quả nghiên cứu của GS được lấy cảm hứng từ phương pháp khai triển Taylor và liên quan đến lý thuyết về các hàm quasi-periodic.

Một số hình ảnh của buổi seminar:

 

 

TS. Đào Nguyên Anh giới thiệu GS. Nguyễn Hoàng Minh

GS. Nguyễn Hoàng Minh và bài trình bày về phương trình KdV phi tuyến

 

Các thành viên tham dự seminar

 

Các thành viên tham dự chụp hình lưu niệm cùng GS. Nguyễn Hoàng Minh

---

Tr Anh