logo

Thông báo buổi giới thiệu chuyên ngành Toán tài chính và chuyên ngành Phân tích rủi ro - Định phí bảo hiểm dành cho sinh viên K45 của khoa Toán - Thống kê -

23/05/2020

Nhằm giúp sinh viên K45 ngành Toán kinh tế của khoa Toán - Thống kê có đủ những thông tin cần thiết để chọn chuyên ngành trong giai đoạn 2 của chương trình đại học chính quy, khoa Toán - Thống kê sẽ tổ chức buổi giới thiệu những chuyên ngành thuộc ngành Toán kinh tế, bao gồm chuyên ngành Toán tài chính và chuyên ngành Phân tích rủi ro - Định phí bảo hiểm. 

Rất mong quý thầy cô và sinh viên quan tâm tham dự

Trân trọng,

Trần Thị Tuấn Anh