logo

Thông báo gia hạn thời gian nhận bài viết hội thảo "CÔNG CỤ TOÁN - THỐNG KÊ HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH" năm 2021

02/07/2021

HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2021

“CÔNG CỤ TOÁN – THỐNG KÊ HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH”

Do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (khoa Toán – Thống kê), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (khoa Toán kinh tế, khoa Thống kê), trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (khoa Thống kê Tin học);  trường Đại học Quy Nhơn (khoa Toán – Thống kê) đồng tchức

sẽ gia hạn thời gian nhận bài viết tham dự hội thảo đến ngày 31 tháng 7 năm 2021

Các thông tin chi tiết vui lòng xem tại trang Web hội thảo  http://hoithaottk.ueh.edu.vn/

http://sems.ueh.edu.vn/Uploads/2021/Thu moi viet bai HOITHAO_signed_oGnu6kSG.pdf

 

Trân trọng,

BTC Hội thảo