logo

Thông báo thay đổi ngày hội thảo “CÔNG CỤ TOÁN – THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH” năm 2020 của khoa Toán - Thống kê

12/10/2020

Kính gửi Quý tác giả, quý thầy cô và các thành viên quan tâm,

Vì một số lý do bất khả kháng, công tác chuẩn bị hội thảo vẫn chưa hoàn tất nên BTC kính thông báo đến quý tác giả, quý thầy cô và quý thành viên quan tâm về sự thay đổi ngày tổ chức hội thảo.

Ngày hội thảo mới sẽ là sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Các thư mời tham dự hội thảo sẽ được thư ký hội thảo chuyển đến quý tác giả trước ngày tổ chức hội thảo ít nhất 2 tuần.

BTC rất mong quý tác giả thứ lỗi cho sự thay đổi này.

 Các bài viết đã có thông báo duyệt đăng sẽ được biên tập đưa vào kỷ yếu, rất mong quý tác giả hỗ trợ chỉnh sửa trước khi xuất bản khi thư ký hội thảo liên lạc. Các bài viết khác vẫn đang tiếp tục quy trình phản biện và thư ký hội thảo sẽ liên hệ đến quý tác giả trong thời gian sớm nhất.

 Một lần nữa, BTC mong quý tác giả thứ lỗi và cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của quý tác giả.

Trân trọng,

BTC Hội thảo.