logo

Thông báo về học bổng của công ty General Reinsurance AG (Gen Re), chi nhánh Singapore dành cho sinh viên khoa Toán - Thống kê năm 2023

02/11/2023

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Công nghệ và Thiết kế (UEH - CTD) và công ty General Reinsurance AG (Gen Re), chi nhánh Singapore, từ năm 2023 đến năm 2025, công ty Gen Re sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên khoa Toán – Thống kê khi tham dự và vượt qua được kỳ thi chuyên gia tính toán của hiệp hội định phí Mỹ (SOA -  Society of Actuary, Mỹ). Việc hỗ trợ tài chính được thực hiện dưới hình thức hoàn trả lệ phí thi. 

Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ nhận học bổng năm 2023 như sau:

  • Số lượng: 10 suất.
  • Đối tượng: Sinh viên khoa Toán - Thống kê thi đậu và có bảng điểm minh chứng các kỳ thi hành nghề chuyên gia tính toán của hiệp hội định phí Mỹ (SOA) như P, FM, FAM, SRM trong năm 2023.
  • Hồ sơ bao gồm:

               1. CV (bằng tiếng Anh)

               2. Bảng điểm học tập tổng hợp các học kỳ trước bằng tiếng Việt 

               3. Bảng điểm học tập tổng hợp các học kỳ trước bằng tiếng Anh 

               4. Grade slip của các kỳ thi SOA đã đậu trong năm 2023.

  • Cách thức nộp hồ sơ: Sinh viên muốn nhận học bổng này cần gửi hồ sơ (file mềm) đến cô Bùi Thị Lệ Thủy qua email thuybtl@ueh.edu.vn, tiêu đề thư ghi theo cú pháp [Họ và tên][Học bổng công ty Gen Re 2023]
  • Thời hạn nhận hồ sơ: 23g59, thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023
  • Thông báo kết quả: ngày 18 tháng 11 năm 2023 (dự kiến)
  • Thời gian trao học bổng: ngày 22 tháng 11 năm 2023 (dự kiến)