logo

Tin tuyển dụng của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ Doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

02/02/2018

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ Doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (ưu tiên tuyển dụng).

Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ Doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng các vị trí sau đây:

1.  Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ Doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (ưu tiên tuyển dụng).

1.1Ngành tuyển dụng: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc marketing:

-       Nhu cầu tuyển dụng: 3 nhân sự.

-       Công việc thực hiện: Kiểm tra, thu thập và cập nhật thông tin doanh nghiệp.

1.2Ngành tuyển dụng: Chuyên ngành Thông tin, truyền thông:

-       Nhu cầu tuyển dụng: 01 nhân sự.

-       Công việc thực hiện: Thiết kế danh bạ doanh nghiệp, biên tập trang web.

-       Địa điểm nơi làm việc: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.  Đơn vị tuyển dụng: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

-       Ngành tuyển dụng: Chuyên ngành tài chính, kế toán, Toán Thống kê

-       Nhu cầu tuyển dụng: 4 nhân sự.

-       Công việc thực hiện: Cập nhật số liệu quyết toán và báo cáo tài chính của các Doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp, đánh giá kết quả tài chính của doanh nghiệp.

-       Địa điểm nơi làm việc: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.  Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH Đầu tư TM-DV Nguyễn Đình.

-       Ngành tuyển dụng: Chuyên ngành kế toán:

-       Nhu cầu tuyển dụng: 2 nhân sự.

-       Công việc thực hiện: Kế toán viên.

-       Địa điểm nơi làm việc: 57/7G Hồ Bá Phấn, Khu phố 4, phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm rất mong được sự hỗ trợ của nhà trường trong việc giới thiệu sinh viên thực tập tại thời điểm hiện nay và cung cấp nguồn nhân lực trong tương lai cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh viên nộp hồ sơ vui lòng liên hệ trực tiếp chị Điệp với thông tin liên lạc cụ thể như sau:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Địa chỉ :  35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh .

Điện thoại: (028)39101053;  (028)22131999; (028)39105294  - Fax (028) 3829 4268

Email: hepza.jesc@gmail.com hoặc  iisc.hepza@gmail.com

Website: www.hcmizones.org.vn  hoặc www.hepzaesc.org.vn

(Xin chân thành cảm ơn cô Phạm Dương Phương Thảo - khoa Tài chính đã chuyển đến khoa TTK thông tin tuyển dụng này)

----

Tr Anh