logo

UEH thông báo về việc thi kết thúc học phần của tất cả hình thức/trình độ đào tạo học tại TP. HCM từ ngày 20/05/2021

20/05/2021

Bản tin gốc: https://ueh.edu.vn/cuoc-song-ueh/tin-tuc/ueh-thong-bao-ve-viec-thi-ket-thuc-hoc-phan-cua-tat-ca-hinh-thuc-trinh-do-dao-taohoc-tai-tp-hcm-tu-ngay-20-05-2021-57146

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. HCM và theo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 20/05/2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức thông báo về việc tạm hoãn thi đối với các hình thức: Thi viết tập trung tại phòng thi và Thi tại Phòng máy tính. Giảng viên giảng dạy sẽ thống nhất với người học về việc thay đổi hình thức thi sau thông báo này và Trường sẽ ban hành lịch thi trước ngày thi ít nhất 01 tuần.

Các hình thức thi: Tiểu luận không thuyết trình, Vấn đáp online, Dự án vẫn thực hiện theo lịch thi Trường đã thông báo đối với người học các hình thức/trình độ đào tạo từ ngày 20/05/2021 

các hình thức thi: Vấn đáp tập trung sẽ chuyển sang Vấn đáp onlineTiểu luận có thuyết trình tập trung sẽ chuyển sang Tiểu luận có thuyết trình online (02 hình thức thi chuyển đổi này, thí sinh vẫn thi theo lịch thi Trường đã thông báo).

---

Nguồn: UEH portal