logo

UEH triển khai giảng dạy, học tập online từ ngày 10/05/2021

08/05/2021

Nguồn từ UEH portal : https://ueh.edu.vn/cuoc-song-ueh/tin-tuc/ueh-trien-khai-giang-day-hoc-tap-online-tu-ngay-10-05-2021-57090

Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã ra thông báo  giảng viên, người học các hình thức, trình độ đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương thực hiện hình thức giảng dạy và học tập online từ ngày 10/05/2021. Các lớp Giáo dục thể chất tạm thời nghỉ học từ thời điểm trên. Riêng đại học chính quy - Phân hiệu Vĩnh Long học tập trung đến hết ngày 13/05/2021.

Thông báo này được đưa ra dựa trên nội dung Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/05/2021 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, chiều ngày 07/05/2021.

----