logo

Đội ngũ giảng viên khoa Toán - Thống kê

29/05/2024

Ban chủ nhiệm khoa

 

TS. Hà Văn Sơn
Phó trưởng khoa phụ trách khoa
hason@ueh.edu.vn
   
Phó trưởng khoa
anhttt@ueh.edu.vn
   
Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn Toán cơ bản
lxuantruong@ueh.edu.vn

 

 

Bộ môn Toán cơ bản

 

ThS. Đào Bảo Dũng
Phó trưởng bộ môn
dungdaobao@ueh.edu.vn
   
 
ThS. Phan Ngô Tuấn Anh
Giảng viên
tuananh@ueh.edu.vn
   
TS. Nguyễn Thanh Vân
Giảng viên chính
thanhvan@ueh.edu.vn
   
 
TS. Nguyễn Văn Nhân
Giảng viên chính
nnhan@ueh.edu.vn
   
Giảng viên 
tuannd@ueh.edu.vn
   
ThS. Ngô Trấn Vũ
Giảng viên 
vungotran@ueh.edu.vn

 

Bộ môn Toán kinh tế

 

Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn
phamtricao@ueh.edu.vn
   
NCS. ThS. Bùi Thị Lệ Thủy
thuybtl@ueh.edu.vn
   
Giảng viên cao cấp
nvs@ueh.edu.vn
   
GV. Nguyễn Thành Cả
Giảng viên
ngthanhca@ueh.edu.vn
   
ThS. Ngô Thị Tường Nam
Phó chủ tịch Công đoàn khoa Toán - Thống kê
Giảng viên
tuongnam@ueh.edu.vn
   
NCS. ThS. Hoàng Thị Diễm Hương
Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn khoa Toán - Thống kê
Giảng viên
diemhuonga1@ueh.edu.vn
   
Giảng viên
ngocmien@ueh.edu.vn
   
Giảng viên
van.nguyen@ueh.edu.vn

 

Bộ môn Toán tài chính

 

Trưởng bộ môn
htt.thuy@ueh.edu.vn
   
anhdn@ueh.edu.vn
   
ThS. Trần Gia Tùng
Giảng viên
tungtg@ueh.edu.vn
   
TS. Nguyễn Hoàng Vũ
Giảng viên
vunh@ueh.edu.vn
   
ThS. Lê Thị Hồng Hoa
Giảng viên
lthhoa@ueh.edu.vn
   
ThS. Nguyễn Toàn Trí
Giảng viên
trint@ueh.edu.vn
   
Giảng viên
thanhtrungle@ueh.edu.vn

 

Bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu

 

ThS. Hoàng Trọng
Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn
htrong@ueh.edu.vn
   
Phó trưởng bộ môn 
nguyennt@ueh.edu.vn
   
Giảng viên chính
chunguyenmongngoc@ueh.edu.vn
   
Chủ tịch công đoàn khoa Toán - Thống kê
Giảng viên chính
quyentran@ueh.edu.vn
   
TS. Nguyễn Văn Trãi
Giảng viên chính
trainv@ueh.edu.vn