logo

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019 - KHOA TOÁN THỐNG KÊ

18/07/2019

Các chuyên ngành tuyển sinh của khoa Toán - Thống kê

 • Chuyên ngành đào tạo của khoa Toán – Thống kê:

  • Phân tích rủi ro và Định phí bảo hiểm (thuộc ngành Toán kinh tế)
  • Toán Tài chính (thuộc ngành Toán kinh tế)
  • Thống kê kinh doanh (thuộc ngành Thống kê kinh tế)
 • Thông tin xét tuyển:

  • Điểm chuẩn trúng tuyển riêng
  • Khối xét tuyển:theo tất cả các khối tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Môn Toán hệ số 2

Ngành  TOÁN KINH TẾ với chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Gồm 02 chuyên ngành :

 • Chuyên ngành Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

 • Chuyên ngành Toán tài chính

Chương trình đào tạo ngành Toán kinh tế được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 50 trường đại học uy tín trên thế giới.Sau giai đoạn đại cương, sinh viên ngành Toán kinh tế sẽ chọn học một trong hai  các chuyên ngành cụ thể như sau:

CHUYÊN NGÀNH PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM  (ACTUARIAL SCIENCE)

Chương trình trang bị kiến thức cho sinh viên để trở thành chuyên viên phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm. Đây là chuyên gia hàng đầu trong việc quản lý rủi ro, là nhân vật chủ chốt trong nhóm quản lý của những công ty quản trị rủi ro, đóng vai trò trung tâm trong các chương trình an ninh tài chính của xã hội và các biện pháp bảo vệ tài chính trong cuộc sống cá nhân. Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành này được công nhận đạt 3 chứng chỉ nghề nghiệp (Thống kê toán, Kinh tế, Kế toán và Tài chính) của VEE (Validation by Educational Experience), và được trang bị  kiến thức để tham dự 6 kỳ thi của SOA (Society of Actuaries) - Hiệp hội chuyên gia định phí bảo hiểm Hoa Kỳ để trở thành chuyên viên định phí bảo hiểm chuyên nghiệp, đủ trình độ và kỹ năng để làm việc ở môi trường trong và ngoài nước.

Môn học tiêu biểu và các kỳ thi tương đương của SOA

 • Xác suất (Exam P – Probability)
 • Toán tài chính (Exam FM – Financial Mathematics)
 • Lý thuyết đầu tư và thị trường tài chính (Exam IFM – Investment and Financial Markets)
 • Toán bảo hiểm dài hạn (Exam LTAM – Long-term Actuarial Mathematics)
 • Toán bảo hiểm ngắn hạn (Exam STAM – Short-term Actuarial Mathematics)
 • Thống kê lập mô hình rủi ro (Exam SRM – Statistics for Risk Modeling)

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các công ty bảo hiểm với vai trò tính toán và xác định phí bảo hiểm, đánh giá rủi ro cho các tập đoàn, quỹ đầu tư, thiết kế các kế hoạch hưu và phúc lợi, quản lý các chương trình của chính phủ, giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, viện nghiên cứu, làm việc cho ngân hàng, tổ chức tín dụng,…

 

CHUYÊN NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH  (FINANCIAL MATHEMATICS)

Trong những thập kỷ gần đây, thị trường tài chính thế giới đã sử dụng các công cụ về Toán và thống kê trong các hoạt động định giá, quản lý danh mục đầu tư. Các công cụ định lượng ngày càng được nghiên cứu, phát triển, và ứng dụng nhằm góp phần quan trọng trong việc giúp thị trường hoạt động ổn định, bền vững. Thêm vào đó, từ năm 2017, thị trường phái sinh tại Việt Nam ra đời, các chuyên gia tài chính định lượng trở thành nhân lực quan trọng trên thị trường nhân lực.

Chương trình đào tạo được cập nhật từ các trường đại học quốc tế hàng đầu. Các môn học tiêu biểu gồm có:

 • Thống kê toán, Toán giải tích, Cơ sở dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Kinh tế lượng trong tài chính;
 • Toán tài chính, Quá trình ngẫu nhiên, tin học trong ngành tài chính;
 • các kiến thức về kinh tế, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm.

Đây là ngành học có quy mô đào tạo nhỏ nhưng cơ hội việc làm cao, đặc thù, lương cao, đặc biệt phát triển mạnh cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán phái sinh. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Toán tài chính có thể tham gia các vị trí công việc sau:

+ Chuyên viên phân tích tài chính

+ Chuyên viên quản lý quỹ

+ Chuyên viên tư vấn

+ Chuyên viên phân tích doanh nghiệp

+ Chuyên viên tín dụng

+ Chuyên viên quản trị rủi ro

+ Chuyên viên phân tích đầu tư

+ Chuyên viên quản trị tài chính, quản trị danh mục đầu tư

+ Chuyên viên phân tích chứng khoán, ngân hàng

Ngành  TH​ỐNG KÊ KINH TẾ với chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Gồm 01 chuyên ngành Thống kê Kinh doanh

Ngành Thống kê kinh tế nhằm đào tạo cử nhân ngành Thống kê kinh tế có kiến thức về thống kê kinh tế và phân tích dữ liệu kinh doanh, để có khả năng nghiên cứu và phân tích tình hình kinh doanh, kinh tế và xã hội phục vụ cho việc ra các quyết định chiến lược, quản lý hay điều hành; sau giai đoạn đại cương, sinh viên sẽ theo học chuyên ngành Thống kê kinh doanh.

          CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ KINH DOANH (BUSINESS STATISTICS)

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân kinh tế chuyên ngành Thống Kê Kinh Doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và tiếp thị, có kiến thức chuyên sâu phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê kinh doanh và kỹ năng phân tích dữ liệu thị trường. Cụ thể hơn, sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và tổ chức thực hiện các cuộc nghiên cứu, thu thập, mã hóa, xử lý, phân tích và viết báo cáo kết quả từ các số liệu nội bộ và từ số liệu thu thập sơ cấp và thứ cấp từ bên ngoài doanh nghiệp về các vấn đề quản trị kinh doanh & tiếp thị.

Các môn học tiêu biểu:

 • Hành vi khách hàng
 • Quản trị thương hiệu
 • Nghiên cứu thị trường
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Phân tích định lượng trong kinh doanh
 • Phân tích dữ liệu thị trường
 • Dự báo trong kinh doanh và kinh tế
 • Khai thác dữ liệu kinh doanh

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có nhiều cơ hội làm việc tại các cơ quan thống kê, doanh nghiệp kinh doanh năng động, và nhất là các công ty chuyên nghiên cứu và tư vấn kinh doanh và tiếp thị hàng đầu trong và ngoài nước với các chức danh công việc như:

 • Chuyên viên phân tích kinh doanh

 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường

 • Thống kê viên

 • Giảng viên và nhà nghiên cứu liên quan đến thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế

 

-----

Tr Anh