logo

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2021 - “CÔNG CỤ TOÁN – THỐNG KÊ HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH”

29/04/2021

THƯ MỜI VIẾT BÀI

HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2021

 “CÔNG CỤ TOÁN – THỐNG KÊ HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH

 

Kính gửi: Quý nhà khoa học, nhà nghiên cứu , chuyên gia , nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên

Nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác về nghiên cứu khoa học theo hướng hàn lâm và ứng dụng giữa các trường Đại học có giảng dạy các chuyên ngành về Toán và thống kê; cũng như hướng đến mục tiêu giới thiệu các công cụ Toán – Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế và tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (khoa Toán – Thống kê), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (khoa Toán kinh tế, khoa Thống kê), trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (khoa Thống kê Tin học);  trường Đại học Quy Nhơn (khoa Toán – Thống kê) đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia

“CÔNG CỤ TOÁN – THỐNG KÊ HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH

LẦN 3 – NĂM 2021

Thời gian và địa điểm (dự kiến)

 • Thời gian: ngày 09 tháng 9 năm 2021
 • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

                  Số 279 đường Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TPHCM

Chủ đề hội thảo

Vì chủ đề của hội thảo liên quan đến các phương pháp Thống kê và Kinh tế lượng cũng như ứng dụng trong nghiên cứu Kinh tế và Tài chính nên bài viết gửi về hội thảo có thể có các nội dung sau

 • Các tổng quan lý thuyết về các công cụ toán – thống kê và ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế - tài chính;
 • Giới thiệu các công cụ toán học có thể ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế hoặc là kiến thức nền hỗ trợ cho các kỹ thuật xử lý dữ liệu hiện đại;
 • Giới thiệu các công cụ hoặc các công cụ xử lý dữ liệu mới trong thống kê, kinh tế lượng nói riêng hoặc các phân tích dữ liệu nói chung;
 • So sánh giữa các công cụ toán – thống kê, phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp và đề xuất tình huống áp dụng;
 • Ứng dụng các công cụ toán – thống kê trong nghiên cứu kinh tế - tài chính;
 • Hoặc bất kỳ nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

Quy định bài viết

Bài viết gửi về hội thảo có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt theo có cấu trúc gợi ý theo tập tin mẫu của hội thảo.

Quy định cụ thể như sau:

 • Tiêu đề bài viết và thông tin tác giả cần được nêu rõ ở trang 01 của bài viết như tập tin mẫu
 • Độ dài bài viết không vượt quá 12000 từ, không bao gồm tài liệu tham khảo và thông tin tác giả.
 • Bài viết được soạn thảo bằng Microsoft Word với khổ giấy A4, định dạng portrait, cỡ chữ Time New Roman 13, giãn dòng 1.3 và giãn đoạn trên và dưới 6pt.
 • Khi bắt đầu một đoạn văn, lề trái lùi vào 0,75cm.
 • Số trang được đánh ở giữa trang, bên dưới của bài báo.
 • Căn hàng: Căn đều hai bên (Justify).
 • Các bảng được đánh số. Tiêu đề bảng đặt phía trên bảng, viết thường, chỉ in hoa chữ cái đầu tiên, không in đậm.  Các hình, biểu đồ, bản đồ, lưu đồ... gọi chung là hình, được căn giữa, trình bày ngay sau phần nội dung đề cập đến chúng. Các hình phải có chất lượng tốt, rõ nét.
 • Các hình trong bài cũng được đánh số, tên tiêu đề của hình viết thường, chỉ in hoa chữ cái đầu tiên và không in đậm.
 • Công thức toán học trình bày dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa được, không gửi các công thức dưới dạng hình ảnh. Các công thức, phương trình nên được đánh số liên tiếp, trong ngoặc tròn, ở phía bên phải của trang.
 • Tài liệu tham khảo trình bày theo chuẩn APA

Hội thảo không thu phí đối với người tham dự nhưng người tham dự vui lòng đăng ký trước ngày quy định để công tác chuẩn bị được chu đáo.

 

Các mốc thời gian

 • Hạn cuối nhận bài viết                   :Ngày 30 tháng 6 năm 2021
 • Ngày thông báo kết quả bài viết:   :Ngày 15 tháng 8 năm 2021
 • Ngày hội thảo                                 :Ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Dự kiến kết quả

 • Hội thảo sẽ lựa chọn các bài viết có chất lượng để xuất bản làm kỷ yếu. Kỷ yếu được xuất bản trực tuyến và có mã ISBN.
 • Kỷ yếu sẽ được xuất bản online sau khi hội thảo diễn ra.
 • Những bài viết có chất lượng có nội dung phù hợp được gửi đăng trên chuyên san Toán ứng dụng trong kinh tế - tài chính của tạp chí JABES (trường Đại học Kinh tế TP.HCM).

 

Hình thức nhận bài

Bài viết tham gia hội thảo gửi về địa chỉ email hoithaottk@gmail.com, tiêu đề email ghi rõ “Hội thảo 2021 – Tên tác giả liên hệ - Tiêu đề thu gọn của bài viết”

Ban tổ chức mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác viết bài của Quí vị.

                                                   BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO