logo

Giới thiệu Khoa Toán - Thống kê

31/03/2014

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Toán - Thống kê được thành lập năm 1976, cùng với sự hình thành của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong gần 50 năm qua, Khoa đã đào tạo hàng ngàn sinh viên thuộc các bậc, hệ đào tạo từ Cử nhân, Thạc sĩ đến Tiến sĩ cho đất nước.

Khoa Toán - Thống kê hiện có 04 bộ môn: Bộ môn Toán cơ bản, Toán kinh tế,  Thống kê - Phân tích dữ liệuToán tài chính, với đội ngũ giảng viên 30 người. Khoa đào tạo bậc đại học với hai ngành là Toán kinh tế và Thống kê kinh tế. Ngành Toán kinh tế có hai chuyên ngành là Phân tích rủi ro và Định phí bảo hiểm (Actuarial Science)Toán tài chính (Financial Mathematics). Ngành Thống kê kinh tế có chuyên ngành Thống kê kinh doanh (Business Statistics). Chuyên ngành Phân tích rủi ro và Định phí bảo hiểm có chương trình tiếng Anh bán phần. Khoa cũng đào tạo bậc thạc sĩ ngành Thống kê kinh tế; thạc sĩ ngành Toán kinh tế ; và bậc tiến sĩ ngành Thống kê.

Bên cạnh đào tạo, Khoa Toán - Thống kê đảm nhiệm việc giảng dạy các môn học cơ bản cho UEH như các môn Toán cho nhà kinh tế và quản trị, Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Kinh tế lượng. Khoa cũng tham gia đào tạo bậc sau đại học cho các chuyên ngành khác các môn Kinh tế lượng, Phân tích dữ liệu. Khoa đã biên dịch các bộ sách như "Toán cho nhà kinh tế và quản trị", "Kinh tế lượng" và "Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh" phục vụ cho chương trình đào tạo tiên tiến của UEH và đã được các trường đại học khác trong nước tham khảo và sử dụng.

Khoa Toán - Thống kê cũng thường xuyên tổ chức các Hội thảo quốc tế, Hội thảo quốc gia, các trường hè  với sự tham gia của các giáo sư trong và ngoài nước. Ngoài ra khoa cũng thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề, các buổi sinh hoạt khoa học cấp khoa và bộ môn. Bên cạnh công tác đào tạo, Khoa Toán - Thống kê thường xuyên có các hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố nhiều bài báo trên các tạp chí có uy tín.

Với những thành tích xuất sắc trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, tập thể giảng viên và viên chức của Khoa Toán - Thống kê được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc.

Các thế hệ giảng viên của Khoa đã có một Nhà giáo Nhân dân, bốn Nhà giáo ưu tú, một Giáo sư và chín Phó Giáo sư.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Khoa Toán - Thống Kê được thành lập năm 1976, cùng với sự hình thành của Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Lập nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Thành phô HCM là người sáng lập Khoa. Từ ngày thành lập đến nay Khoa có nhiều tên gọi. Vào những năm đầu mới thành lập, tên gọi của khoa là Khoa Thống kê - Toán, sau đó đổi tên là Khoa Thống kê - Toán – Tin học.

Khoa bắt đầu đào tạo ngành Thống kê từ khoá 1 (1976) cho đến nay. Đến khóa 4 (1980) khoa đào tạo thêm 02 ngành với tên gọi: Điều khiển kinh tế và Xử lý thông tin. Ngày 09.7.1996, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2819/GD-ĐT thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh và Khoa Kinh tế của trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Tổ Thống kê và tổ Toán tin học của trường Đại học Tài chính Kế toán về Khoa Toán - Thống kê. Năm 2001 tách ngành Xử lý thông tin thành Khoa Tin học quản lý nay là Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh. Lúc này, khoa đổi tên là Khoa Toán - Thống kê. Đến khóa 32 (năm 2006). Khoa mở thêm 02 chuyên ngành mới là Toán tài chínhThống kê kinh doanh và từ khóa 46 (2019) Khoa mở thêm chuyên ngành Phân tích rủi ro và Định phí bảo hiểm (Actuarial Science).

Sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành của Khoa hầu hết đều có việc làm ổn định ở các Viện, Cục, Trường Đại học, UBND Thành phố, Tỉnh, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai, các Ngân hàng thương mại, các Công ty Bảo hiểm, Công ty chứng khoán… Có nhiều sinh viên đã đạt học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ và số khác đang làm nghiên cứu sinh ở các nước.

Khoa có đội ngũ giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, có trình độ cao, có uy tín khoa học và chuyên môn. Khoa hiện có 30 giảng viên, trong đó có 2 Phó Giáo Sư, 13 Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ. Một số giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Ngoài ra, còn có sự cộng tác của các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia, các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN

Sứ mạng:  Khoa Toán - Thống kê là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về các lĩnh vực Toán tài chính, Phân tích rủi ro và Định phí bảo hiểm, Thống kê kinh doanh. Đồng thời Khoa cũng chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho địa phương. Ngoài ra, Khoa cũng cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn các phương pháp phân tích định lượng hiện đại hỗ trợ cho học viên sau đại học, giảng viên, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu.

Tầm nhìn: Đến năm 2030, Khoa Toán - Thống kê trở thành nơi nghiên cứu về lĩnh vực Toán tài chính, Phân tích rủi ro và Định phí bảo hiểm, Thống kê kinh doanh có môi trường giáo dục - nghiên cứu tiệm cận chuẩn quốc tế, gắn đào tạo với nghiên cứu, học với hành nhằm phát triển năng lực làm việc của người học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Giá trị cốt lõi: Thấu hiểu nhu cầu của người học và xã hội; Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học cho các tổ chức và doanh nghiệp; Quan tâm đến xây dựng đội ngũ có chuyên môn cao, năng động, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; Khuyến khích sử dụng công nghệ một cách sáng tạo trong môi trường làm việc, giảng dạy và học tập; Tự hào và phát huy truyền thống của Khoa.

Chất lượng luôn đi đầu: Chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Khoa luôn quan tâm chất lượng, các hoạt động liên quan đến đào tạo - nghiên cứu, và cải tiến không ngừng. Khoa cam kết cung cấp những sản phẩm đào tạo tốt nhất cho xã hội.

Năng động, sáng tạo: Tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Phấn đấu không ngừng để đạt chuẩn quốc tế trong đào tạo - nghiên cứu. Xây dựng môi trường thân thiện nhằm phát huy tốt nhất năng lực sáng tạo của người học, giảng viên và nhà nghiên cứu.

Tự do học thuật: Tôn trọng mọi kết quả nghiên cứu và ý kiến mang tính khách quan, có cơ sở khoa học. Mọi ý kiến phản biện mang tính xây dựng luôn được coi trọng.

Liêm chính: Luôn trung thực và ngay thẳng trong đào tạo - nghiên cứu, với đối tác, cộng đồng và xã hội.

Trách nhiệm: Mọi thành viên trong Khoa luôn có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, đối tác, công việc, sản phẩm, đồng nghiệp và bản thân. Luôn hướng về khách hàng (xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và sinh viên). Theo sát nhu cầu của xã hội, dự báo nhu cầu trong tương lai để cung cấp sản phẩm phù hợp nhất.

 

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Giai đoạn 1976-1992

  • Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Lương
  • Phó khoa: PGS.TS. Lê Thanh Hải, PGS.TS. Trương Văn Khảng, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nga, PGS.TS. Lê Văn Phi

Giai đoạn 1992 – 2002

  • Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Văn Phi
  • Phó khoa: TS. Bùi Phúc Trung, TS. Dư Quang Nam, TS. Trần Minh Thuyết, TS. Trương Mỹ Dung, TS. Trần Văn Thắng.

Giai đoạn 2002 – 2010

  • Trưởng khoa: TS. Bùi Phúc Trung
  • Phó khoa: TS. Trần Văn Thắng, TS. Nguyễn Thanh Vân, TS. Hà Văn Sơn

Giai đoạn 2010 – 2019

  • Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thanh Vân
  • Phó khoa: TS. Hà Văn Sơn, ThS. Trần Gia Tùng (2010 - 2016), TS. Trần Thị Tuấn Anh (2016 - 2019)

Giai đoạn 2019 đến nay

  • Phó khoa phụ trách khoa: TS. Hà Văn Sơn 
  • Phó khoa: TS. Trần Thị Tuấn Anh, PGS.TS. Lê Xuân Trường