logo

ZUELLIG PHARMA TUYỂN NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH

04/12/2018

Công ty ZUELLIG PHARMA đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên phân tích kinh doanh, làm việc tại TPHCM. Hồ sơ gửi về địa chỉ mail: lcdieu@zuelligpharma.com Yêu cầu tuyển dụng vui lòng xem ở file đính kèm.